Hynek Skůra

Hyneček se narodil 18.10.2011 zcela zdravý. Byl to velmi šikovný, zvídavý a čiperný chlapec, plný
legrace, radosti i klukovin. Avšak jeho život se změnil během návštěvy u známých dne 4. července 2014,
kdy došlo k nešťastné nehodě. Hynek padá do plachtou přikrytého bazénu. I přes naší rychlou pomoc
mu doba pod hladinou zcela změní směr života. Pohled rodičů na bezvládné Hynečkovo tělo je tím
nejhorším v jejich životě. Následuje transport vrtulníkem do Fakultní nemocnice Motol, kde lékaři rodičům
sdělují diagnózu – poúrazová dětská obrna. Hyneček je hospitalizován ve FN Motol a následně pak v
nemocnici v Kladně, kde začíná léčba v hyperbarické komoře. Hynkův stav je označen jako bdělé kóma.

První Hynkův nepatrný oční kontakt rodiče zaznamenávají po dvou měsících od nehody. Díky
rehabilitacím a pobytům v hyperbarické komoře svitla naděje na návrat do normálního života.
V následujících třech letech Hynek navštěvuje různá rehabilitační zařízení, lázně, podstupuje nová a
nová vyšetření, která přinášejí i malinká zlepšení jeho stavu. Reaguje na podněty, vnímá, začíná
nonverbálně komunikovat a postupně zkouší přijímat potravu i mimo PEG. Jeho rodiče jsou mu velkou
oporou.

V dubnu 2018 začíná Hynek posilovat svalstvo dolních končetin. V průběhu roku podstupuje poprvé
Feldenkraisovu intenzivní terapii, která mu zastavila zvracení a dostavuje se efekt přibírání na váze.
Bohužel se také objevují velké křeče. Hynkova nervová soustava stagnuje a nedovoluje mu se posunout
rychleji dál, jak by si to on přál. Víra v lepší zítřky jej neopouští a tak v následujících měsících začíná
stimulace žvýkacích svalů, jazyka, polykacího traktu. V toto roce také Hynek nastupuje do první třídy na
Stochov i na logopedii, kde se učí komunikovat pomocí kartiček. Je velmi šikovný. Mozek umí spoustu
věcí, jen nedovolí tělu se projevit tak, jak by sám chtěl. Komunikuje pomocí očí a snaží se i o verbální
projev, který není moc srozumitelný, ale očima se moc snaží. I nadále na sobě tvrdě maká; navštěvuje
různé rehabilitace, lázně, hipoterapii, Feldenkraisovu intenzivní terapii, plavání, nově jógu, ale i vyšetření,
která sebou někdy přinášejí nepříjemnou hospitalizaci.

To vše je pro nás velmi finančně nákladné . Žádáme a věříme o pomoc na neurorehabilitace. Tu
konkrétně navštěvuje dvakrát v týdnu na tři hodiny. Cena jedné hodiny je 900,-..
Moc děkujeme za pomoc