Elinka Surových

Ellinka se narodila v lednu 2014 s vrozenou vývojovou vadou centrálního nervového systému – Ageneze
Corpus Callosum. Což je nepropojení mozkových hemisfér a tudíž komplikovanou komunikací mezi nimi.
To znamená, že vše, co ostatní děti se naučí automaticky, tak ona musí pracně natrénovat. Takže proto s
Ellí zkoušíme vše, co by jí mohlo pomoci – jezdíme 2x ročně do lázní a doplácíme si neurorehabilitační
program a logopedii, dále jezdíme na neurorehabilitace do Arkády, do Reharmonu, jezdíme na
hipoterapii, canisterapii, delfínoterapii. Dále máme podpůrné programy – klinickou logopedii, byli jsme na
pobytu v LOGO klinice (v prosinci opět nastupuje na opakování), máme soukromého logopeda, dále
jezdíme na terapii biofeedback a ještě Ellinka chodí na masáže na uvolnění svalů na nožičkách, dochází
na sociální rehabilitace. Nyní ještě nově dochází na procvičení řeči k „Tedě mluvce“, kde nacvičuje i
alternativní komunikaci. Já osobně doufám, že jsem na nic nezapomněla… Jelikož Ellinku všechno baví
a vlastně vše by chtěla umět (bohužel jí to nejde tak, jak bychom si to představovali), tak se snažíme
dělat toho pro ni co nejvíce (popravdě se přiznám, že kdyby to ona sama nechtěla, tak bych to asi už
vzdala).

Na rok 2024 toho máme naplánováno tolik, že není vůbec v našich silách si to všechno financovat –
všechny terapie s výjimkou sociální rehabilitace, si musíme platit sami a ceny jsou opravdu příliš vysoké.
Dar od Vás bychom použili na platbu neurehabilitace, hipoterapie, canisterapie, logopedie, všemožné
logopedické pobyty, masáže, alternativní komunikaci. Prostě na cokoliv, co Ella opravdu nutně
potřebuje, aby se alespoň trošku posunula ve svém vývoji dál.

Mohu Vám ještě napsat, jak na tom Ellinka nyní je – je to sluníčko, které se nikdy, ale opravdu nikdy
nevzteká – je děsně miloučká a hodná! Jenže: její vývoj jde opravdu moc pomaličku. Nejhorší na tom je v
mluvení – nemluví téměř vůbec. Pouze slabiky a to ještě nesrozumitelně. Nicméně doma je jako každé
jiné dítě – jen o hodně mladší (prostě její vývoj jde moc pomalu)… Popravdě je ve vývoji na úrovni 2-3
letého dítěte. Víme, že nikdy nebude „zdravá“, ale musíme se pokusit udělat toho pro ni co nejvíce, aby
alespoň trošku mohla v tomto světě fungovat – s dopomocí, ale aby zvládla i sama některé věci.