Sebastian Mann

Jsme čtyřčlenná rodina jako každá jiná, jen s drobným detailem, náš druhorozený syn Sebíček nedostal
od sudiček úplně jednoduchý start do života a proto bychom Vás jeho jménem a celé naší rodiny chtěli
požádat o pomoc a to dopřát našemu synovi možnost rozhýbat své zlobivé nožičky, posílit a zpevnit své
tělíčko a zase o kousek dál poskočit ve vývoji kupředu. Sebíkovo velkou nadějí jsou intenzivní
neurorehabilitace TheraSuit, kam Sebík dojíždí od svých dvou let. Každý rok se snažíme se Sebíčkem
zvládnout alespoň 5 důležitých pobytů. Intenzita a pestrost terapií mu opravdu velmi pomáhají a dokud
jsou možné pokroky a zlepšení, musíme udělat vše pro to, abychom našemu synovi pomohli.

Sebík v květnu oslavil své 7 narozeniny a narodil se s kombinovaným postižením. Od narození jej trápí
trupová hypotonie (oslabení svalů), spastická diparéza – diparetická forma DMO (forma dětské mozkové
obrny), mentální retardace a oční vada ( Astigmatismus). Celkově těžké vývojové opoždění. Trupová
hypotonie navíc velmi znesnadňuje rozvoj psychomotorického vývoje. Po vykouzlení toho nejkrásnějšího
úsměvu na tváři našeho syna, jdou všechny problémy stranou a jsme nejšťastnějšími rodiči. Sebík
prozatím nechodí a nemluví, má svůj specifický způsob lezení, díky kterému se dostane všude a vše
může pozorovat. Díky každodennímu a intenzivnímu cvičení se Sebík dokáže sám posadit, ale díky
nedostatečnému posílení břišního svalstva se u Sebíčka začala projevovat narůstající skolióza a kyfóza.

Naše dny se neobejdou bez intenzivního cvičení a neustálého posilování a procvičování neposedného
tělíčka. Musíme dbát i na zasloužený odpočinek, aby mohl Sebík načerpat nové síly a dál posiloval své
tělíčko. Skvělého parťáka má ve svém jedenáctiletém bráškovi Oliverovi. Tráví spolu mnoho času, učí se
jeden od druhého a mají mezi sebou krásný vztah, plný lásky a porozumění. Sebík třetím rokem
navštěvuje mateřskou školku s osobním asistentem.

Začlenění mezi zdravé dětičky Sebíka velice zoceluje a je vidět, jak se krásně socializuje. Je spokojený a velmi si zájem dětiček užívá. Celkově mu
školka velice svědčí. Pro posílení a zlepšení Sebíčkovo stavu dojíždíme 2 krát týdně na ergoterapii do
Centra na Dvorku v Plzni, kde procvičují jak jemnou, tak i hrubou motoriku a dále se učí větší
samostatnosti ve vykonávání denních potřeb. Prozatím je Sebík odkázaný na pomoc druhé osoby.

Každé úterý a pátek dojíždíme do denního stacionáře do Hájku u Rokycan, kde je celý den nabitý
fyzioterapií, ergoterapií, speciální pedagogikou a vodoléčbou. Je zde velmi spokojený a dělá úžasné, byť
malé, ale o to důležitější pokroky. Jednou týdně dojíždíme na Feldekraisovu metodu (metoda měkkých
tkání, zafixování správných pohybových vzorců) a pokud čas a fyzický stav dovolí jezdíme na hipoterapii.
Snažíme se nacházet nové a nové možnosti, mezi které také u nás patří osteodinamika ( práce s
nervovým systémem a měkká technika).Je to velmi účiná a nenásilná technika, která Sebíčkovi také
velmi pomáhá. Intenzivní cvičení je pro nás velmi důležité a proto se snažíme alespoň 5 krát do roka
jezdit na neurorehabilitace TheraSuit, které díky usilovnému cvičení a velkému rozsahu terapií pomáhají
Sebíkovi posílit svalíky v těle a po každém pobytu nás Sebík překvapí nějakou novou dovedností z které
má obrovskou radost, což je na tom to nejkrásnější, ta snaha něco zvládnout.

Pro našeho syna chceme jen to nejlepší a snažíme se mu zajistit veškeré možné terapie, které mu budou ku prospěchu a které mu
pomohou na jeho cestě za vysněným snem. Veškeré rehabilitace, ergoterapie ( 6 400,-/měs), stacionář
(6 700,-/ měs), feldekrais terapie ( 60 000,-) a již nejdůležitější zmíněné neurorehabilitace jsou velmi
finančně nákladné (14 dní neurorehabilitace stojí 72 000,-) a bohužel na nic nepřispívá zdravotní
pojišťovna. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme oslovit a požádat o možnost pomoci našemu Sebíčkovi a
dopřát mu možnost dalšího rozvoje.