Nela Jankuliaková

Nelinka se narodila v roce 2018. Hned na počátku života jí bylo diagnostikováno těžké poškození mozku
po prodělané cytomegalovirové infekci kterou prodělala u maminky v bříšku během těhotenství. Na
infekci bohužel lékaři nepřišli, i když byla maminka dva měsíce před porodem hospitalizována ve FN
Plzeň kvůli špatnému pupečníku a denně byla pod dohledem lékařů vč. pravidelných vyšetření. Po
narození a poté co byla prokázána uvedená infekce byly Nelince stanoveny tyto diagnózy. Dětská
mozková obrna – spastická kvadruparéza, postižení všech čtyřech končetin, hypotonický střed těla. Dále
v souvislosti s poškozením mozku přibyla přidružená diagnóz CVI – kortikální poškození zrakových
nervů, které se díky bohu, částečně dovyvinuly a zrak se Nelince zlepšil. Další diagnózou je mikrocefálie,
epilepsie Westův syndrom a má zavedenou výživovou sondu do žaludku PEG.

Nelinky psychomotorický vývoj je opožděný oproti jejím vrstevníkům. Pravidelně podstupuje rehabilitace
(velice nákladný Therasuit, vojtovu metodu, hipoterapii, ergoterapii a 2x ročně jezdí do lázní Teplice).
Rehabilitace jí posouvají ve vývoji a zlepšují její zdravotní stav nejen po fyzické stránce, ale i po té
mentální. S Nelinkou pravidelně cvičíme již skoro 3,5 roku. Cvičení Nelince velice pomáhá k odstranění
svalového napětí z končetin a zlepšuje její držení těla. Nelinka je díky tomu veselá a nic ji nebolí. Naším
cílem je, aby Nelinka neměla žádné bolesti a posunula se ve vývoji.

Nelinka roste a s přihlédnutím k nutnosti speciálního kočárku, speciální autosedačky, ve které bude Nelinka moci
jezdit v polosedu, neboť neudrží trup těla a hlavu v sedě, jsme nuceni pořídit prostornější automobil, do
kterého se všechny tyto nezbytné kompenzační pomůcky vejdou. Příspěvek by jsme využili na kompenzační pomůcky
a na úhradu rehabilitace Therasuit v Centru Hájek, kde čtrnáctidenní pobyt stojí 79.000,.Kč.