Základní a mateřská škola Prointepo s r.o.

Soukromé zařízení rodinného typ, které zajišťuje komplexní péči dětem s tělesným a kombinovaným postižením nebo zdravotním oslabením. Jejich klientům poskytují výchovně vzdělávací péči v základní a mateřské škole, sociální služby, rehabilitační, logopedickou a psychologickou péči. Samozřejmostí je pomoc asistentů při všech aktivitách dětí.

https://www.prointepo.org/

Ročník SHC: 2011
Pomohlo jim: 35 597 Kč