Matěj Ščibran

Desetiletý Matěj je nejstarší ze tří bratrů, ale nemůže s nimi trávit tolik času, kolik by chtěl. Trpí
mozkovou obrnou ve formě spastické kvadruparézy, takže má postižené všechny čtyři končetiny. Matěj
se narodil předčasně a po porodu se u něj objevily problémy s dýcháním s nutností intubace.
Nedostatečný přísun kyslíku do mozku a sepse, kterou prodělal během pobytu na neonatalogickém
oddělení, pak měly za následek jeho další zdravotní problémy a opoždění ve vývoji. V necelém roce mu
byla diagnostikována dětská mozková obrna ve formě spastické kvadruparézy a později se přidala také
epilepsie.

Mozková obrna, kterou Matěj trpí se projevuje silnou spasticitou, tedy zvýšeným svalovým napětím ve
všech čtyřech končetinách. Právě proto je nezbytné se spasticitou pracovat a snažit se o její zmírnění.
Celý Matějův život se točí kolem prohlídek, rehabilitací a cvičení – od Vojtovy metody přes metodu
Bobath, až po neurorehabilitační koncept s oblečkem TheraSuit. Díky tomu už dosáhl velkých pokroků –
přetáčí se na břicho a zpět, zvedá se na všechny čtyři, dokáže se doplazit za hračkou. Lepší se také
jemná motorika a je schopen si za určité podpory v sedě nebo v kleku samostatně hrát. Úspěchy mu
dělají velkou radost a motivují ho k další práci. Zatím ale není schopen sám sedět, natož udělat první
krůčky. Naději vidíme v intenzivních neurorehabilitačních terapií, která jsou ale velmi finančně nákladná a
pojišťovny ji téměř nehradí.

Feldenkraisova metoda používá pohyb jako prostředek k učení a k funkčnímu uvědomování si sebe
sama ve vztahu k okolnímu prostředí. Toto originální cvičení se zaměřuje na rozvíjení všech důležitých
životních funkcí, tělesných i duševních. Matěj se díky tomuto cvičení učí lépe koordinovat své pohyby v
přímé souvislosti se svým chováním a vnímáním. Vše co děláme je prováděno velice pomalu, nachází si
tak lépe svojí cestu k tomu, aby si sám mohl sednout, dolézt si kam potřebuje a později aby se mohl i
zvednout a jít do chůze. Začíná lépe poznávat své tělo a souvislosti s jeho pohybem, jaké časti těla při
daném pohybu zapojuje, co mu pomáhá a co naopak ne. Rozhodla jsem se proto co nejvíce zapojit a
přihlásit se do výcviku, který je již umožněn i pro rodiče handicapovaných dětí. Výcvik bude intenzivně
probíhat 4x do roka (od 31.10.2022-červen 2026) a věřím že díky němu budu moci s Matějem tak
pravidelně cvičit doma i já. Každý segment se hradí v jednotlivých splátkách po částkách 25.000,-, / 3
měsíce, tedy 100tis/rok. Na jednotlivé lekce jezdíme s Matějem již třetím rokem pravidelně týden v
měsíci do Prahy k lektorce Lence Kýrové, 5 lekcí stojí 6.000,-