Martin Čepe

Martin Čepe – pohledem rodičů

… tedy k Martinovi. Jeho předčasné narození, na 26. týdnu přineslo rizika. První dny života dostal minimální šanci. Bojoval a jeho síla žít je s ním sepjata. Překonal i rozsáhlé krvácení do mozku [cerebrální hemoragie], které přineslo následky… : DMO / mozková obrna spastická kvadruplegickáa s převahou levostranného ochrnutí [hemiparézy]. Projevuje se dyskinezií, obtížnou chůzi, kterou kompenzuje na úkor již vzniklých patologických změn musculoskeletu. Epilepsie / myoklonické záchvaty, sekundárně generalizované. Léčba této formy epilepsie je obtížná a dosud se nenašel lék.který by ji plně kompenzoval. Martin se denně musí vyrovnat s  mnoha záškuby celého těla, které mají vliv na jeho rovnováhu, běžné úkony a koncentraci. Oboustranná hluchota je částečně kompenzována sluchadly. Mentální retardace střední formy. Martina vedeme k jeho maximální samostatnosti. Má však své možnosti vzhledem k postižení a bez asistence se  nemůže zapojit do běžného života. Již od ranného věku v rámci rehabilitace vedeme Martina ke sportu. Rád plave, je velice šikovný na kole, kde svou vůlí překoná nemalé vzdálenosti. Co se týká možnosti finanční podpory, tak: Výtěžek by přispěl k zajištění služeb pro Martina, jako nutné součásti k samostatnému chráněnému bydlení. Finance by byly  použity na poplatky za osobního asistenta, vybavení Martinova pokoje, popřípadě počítač. Další možnosti podpory: pravidelná odborná rehabilitace asistence při pracovní činnosti příspěvek na sportovní aktivity Jakýkoliv  příspěvek  pomůže Martinovi k mnohaletému cíli, zapojit se  samostatně a aktivně do života. Též skutečnost, že nebude jen odkázán finančně na instituce je pro nás rodiče prioritní.

Děkujeme všem za podporu! Rodiče Čepeovi

Ročník SHC: 2013
Pomohlo mu: 51 700 Kč