Jáchym Pyciak

Jáchymkovi bude letos v červnu 10 roků. Je to velmi radostný a šťastný člověk, který svou radost a smích přenáší i na své okolí.
Má sice dle běžného náhledu těžké mentální a fyzické postižení (nechodí, nemluví, je 24 hodin denně odkázán na pomoc druhých, autistické rysy, jen jedna, a to závažně poškozená ledvina…), nicméně v něm dříme velký duch – Jáchym si užívá každého dne, raduje se z maličkostí, miluje život.

Jáchymek se narodil se vzácnou genetickou vadou, na kterou se při vyšetřeních nepřišlo. Péče o něj limituje pracovní možnosti maminky, která se o něj a jeho o 3 roky starší sestru Ellen stará, takže peněz mnoho nezbývá. Navíc neurorehabilitace a zdravotní pomůcky, které Jáchymkovi významně pomáhájí v jeho rozvoji, jsou velmi nákladné.

Ale i tak žijí velmi aktivním životem, sportují, účastní se kulturních akcí, chodí s Jáchymem na hipoterapie, snaží se jej posunout vpřed a začlenit do běžného života.

Co by ale nutně potřebovali řešit je bydlení. Bydlí ve 2.patře v činžáku bez výtahu, v bytě 2+1, který je plný Jáchymkových pomůcek a koupelna vůbec nevyhovuje péči o hendikepovaného… Možnost tuto situaci řešit díky finančímu příspěvku by moc přivítali.