Fakultní nemocnice Hradec Králové 2009

Sport Hradec Cup pomohl i oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Ročník SHC: 2009
Pomohlo jim: 9 100 Kč

Mudr. David Belada nám napsal následující (vyjádření z let dalších):

Již tradičně dostáváme část výtěžku z této charitativní akce na 4.interní hematologickou kliniku Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde pečujeme o nemocné se závažnými onemocněními krve jako jsou akutní leukémie, lymfomy, myelomy a další. Součástí péče je i provádění transplantací kostní dřeně, kterých se ročně provede u nás na klinice cca 60. Peníze vybrané z této charitativní akce slouží každoročně na zlepšení vybavení transplantačních jednotek i standardních lůžek na odděleních, na nákup infúzních pump a celkově ke zlepšení prostředí pro nemocné, kteří nezřídka stráví i několik měsíců v roce v nemocnici. V situaci, kdy musíte svůj domov vyměnit dlouhodobě za nemocniční lůžko, oceníte každou drobnost, která Vám ulehčí život a alespoň trochu zpříjemní pobyt v nemocnici. Je jasné, že v současné finančně náročné situaci je množství finančních prostředků určených na zlepšení komfortu v nemocnicích velmi omezené – proto uvítáme každý finanční dar, který nám pomůže naše prostřední pro nemocné zpříjemnit. Proto bychom touto cestou chtěli organizátorům této již tradiční sportovní akce velmi poděkovat za jejich dlouholetou přízeň, které si nesmírně vážíme.