Adámek

Vážení přátelé, kamarádi, možná i vy, kteří se vůbec neznáme, dovolte nám, abychom vás mohli seznámit s příběhem, který prožívá náš syn Adámek. Budeme rádi a vděční, když si najdete chvilku a přečtete si, jak se z dětského smíchu, radosti, upřímného srdce stane němá, smutná tvář, kde srdce má touhu žít, ale hlavička nedovolí, aby bylo zase všechno jako dřív. Aby nám Adámek mohl říct zase ahoj tati, ahoj mami.

Víme, čekáte nehodu, nemoc, ale nic z toho se v příběhu nestalo. Adámkovi je 8 let. Má brášku Honzíka, kterému je 6 a taky má mamku a taťku. Všichni spolu bydlí v jednom bytečku ve městě.
9. května 2017 nastupuje Adámek do Nemocnice Pardubického kraje, Pardubické nemocnice na plánovanou operaci nosních mandlí. Spolu s Adámkem je v nemocnici hospitalizovaná jeho maminka jako doprovod. Během 24 hodin před operací je rozhodnuto, že dojde i ke zmenšení krčních mandlí. Po několika dnech, kdy je Adámek stále hospitalizovaný, začne masivně krvácet. Aspiruje krev, následně dochází k zástavě srdce. Po dlouhé resuscitaci, která trvala přibližně 45min, je Adámek v kritickém stavu transportován do FN v Hradci Králové, Dětské kliniky, oddělení JIRP. Po krátkém čase přijíždí do FN v HK i tatínek s maminkou. Službu konající lékař rodičům sděluje, že stav Adámka je velmi kritický, že nyní rozhodne 48 hodin. Věřte nám, že žádný rodič nechce v životě slyšet takovou větu. Během několika hodin jde Adámek ještě několikrát na operační sál.

Po několika dnech přichází první předběžná vyšetření. Adámek má poškozený téměř celý mozek. Jen těžko, spíše vůbec člověk nedokáže přijmout tuto informaci, toto sdělení lékařů. Uvědomujete si, že už nikdy nebude nic jako dřív. Ale vlastně toto odmítáte přijmout. A nesmíte to přijmout, protože jinak se tato situace ani nedá zvládnout. Musíte věřit a doufat, že se Adámkův stav bude vyvíjet.

Využijeme tento moment, abychom mohli poděkovat za záchranu života Adámka a to celému týmu oddělení JIRP – větší děti, Dětské kliniky ve FN v Hradci Králové. Neradi bychom při děkování na někoho zapomněli, ale děkujeme všem, kteří se podíleli na záchraně života našeho syna Adámka, všem, kteří ze stavu kritického, posunuli Adámka do stavu stabilizovaného, avšak velice, velice vážného. Po nějaké době Adámek podstoupil hyperbarickou oxygenoterapii v Městské nemocnici v Ostravě, poté je přeložen zpět na lůžkové oddělení, větší děti Dětské kliniky ve FN v HK.

Adámek je v kómatu, má poškozený téměř celý mozek. Dýchá sám, přes tracheostomii, výživa probíhá přes tzv. PEG, hadičkou do bříška. Jeho stav je velmi vážný, ale stabilizovaný. Věříme a doufáme v jeho probuzení a v to, že se bude jeho stav vyvíjet. Následně mají probíhat různé rehabilitační léčby. Víme, že je to všechno na strašně dlouho, ale věříme, že naše úsilí pomůže Adámkovi v jeho další léčbě.

Chceme aby jste věděli, že jsme nikdy nic od nikoho nepotřebovali. Mamka s taťkou pracovali a vždycky se postarali o Adámka i o Honzíka. Mamka pracovala jako zdravotní sestřička v Nemocnici Pardubického kraje. Tatínek dříve pracoval jako státní zaměstnanec. Mamka s taťkou vlastně pomáhali ostatním lidem a oba to měli jako poslání.

Potom co se stala Adámkovi tato věc, budeme potřebovat pomoc ostatních, protože jde o tak zásadní zvrat v životě, který budeme jen těžko vlastními silami a prostředky zvládat. Bydlíme ve 3. patře bez výtahu, velmi složitá situace, kterou budeme muset řešit. Rádi bychom proto vytvořili Adámkovi nový bezbariérový domov, což bude zcela určitě finančně velice náročné. Rádi bychom v co nejkratší době pořídili Adámkovi motomed, na kterém by mohl rehabilitovat, zejména z důvodu zachování hybnosti kloubů a aby neochabovalo svalstvo. Z případné finanční pomoci bychom Adámkovi rádi pořídili zdravotní vozík, protože zdravotní kočárek bude za chvilku nevyhovující. Budou probíhat rehabilitační pobyty a taktéž domácí rehabilitační a ošetřovatelská péče. To vše je velice finančně náročné.

Proto předem děkujeme případným dárcům za pomoc Adámkovi. Tatínek, mamka a bráška Honzík